Ajankohtaista

Uusi projektipäällikkö

Juha Keski-Rauska (kuvassa) on nimitetty projektipäälliköksi 1.8. alkaen.
Hän tulee työskentelemään erikoiskasvien tuotantoon keskittyvässä Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö -hankkeessa (lisätietoa alla).

Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö -hankkeen uutena innovaationa yhdistetään kaivostilat ja kasvintuotanto siihen liittyvine teknologioineen. Kasvituotanto kaivostiloissa toteutetaan hydroponisella tuotantoteknologialla yhdistettynä automatisoituun valaistukseen ja olosuhteiden hallintaan.
Hankkeessa on perustettu tuotantoympäristö (sis. tuotantotila, laitteet, tuotantoteknologia), jossa voidaan testata kasvien tuotantomahdollisuuksia, optimoida niiden tuotantokonseptit sekä kehittää tuotteistamisprosessia. Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Euroopan Unionin Aluekehitysrahastosta (70
%) hankeajalle 2.1.2017-31.12.2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 483 540 euroa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. Hanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen Kasvintuotantoa kaivoksessa -hanke, joka on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovatiiviset kokeilut (AIKO) rahoitusta.

0