Ajankohtaista

Pyhäjärvi maantie- ja rautatiepääväylän varrella

Tuore asetus määrittelee Suomen pääväylät maanteillä ja rautateillä ja pääväylien palvelutason. Pääväylät on valittu nykyisten ja ennustettujen liikennemäärien perusteella. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat sekä palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä ja elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylien ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle. Pyhäjärven läpi menevät nelostie (valtatie 4 / E75) ja Iisalmi-Ylivieska -rata on nyt määritelty pääväyliksi!

Lausuntokierroksella esitys valittavista maan- ja rautateistä oli vielä runkkoverkkoasetus. Mutta saadun palautteen perusteella se on muutettu paremmin tavoitteita kuvaavaksi: asetus pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Liikenne- ja viestintäministeriö antoi ko. asetuksen 21.11.2018 ja se tulee voimaan 1.1.2019. Tällä asetuksella ei päätetä investoinneista. Väyläverkoston investoinneista ja kehittämisestä päätetään tulevalla hallituskaudella valmistuvassa 12-vuotisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, ei siis nyt annettavassa asetuksessa. Kunnossapidon tasosta maantieverkolla säädetään myös uudistetussa maantielaissa.

Lisätietoa:
https://www.lvm.fi/-/uusi-asetus-maarittelee-paavaylien-palvelutason-maanteilla-ja-rautateilla-987621

0