Ajankohtaista

Syötävän hyviä hyönteisiä kasvamaan maan uumeniin?

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN ja KASVATUSTEKNIKON paikat ovat nyt haettavana!

Callio Edible Insects from Mine – hanke on alkamassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä uusi kokeellinen hyönteiskasvatusjärjestelmä.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen työpakettien ja tehtävien etenemisestä, sisällön toteuttamisesta aikataulussa sekä tulosten raportoinnista ja viestinnästä hankkeen projektisuunnitelman, budjetin, laatutavoitteiden sekä rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan myös osin ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden kautta.

Kasvatusteknikko vastaa kokeellisen hyönteiskasvatusjärjestelmän päivittäisestä ylläpidosta, kehityksestä ja hoidosta Pyhäsalmen kaivoksella. Kasvatusteknikko toimii hyönteiskasvatuksen verkoston teknisten osaajien silminä ja käsinä, ja linkkinä muihin hankkeen sidosryhmien tiimeihin ja testifarmeihin.

Katso hakuilmoitus:
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/9809913?searchPhrase=Callio&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1&fbclid=IwAR3IuhM39cf2FSNc647rtwpdhrJNrNDh-RO-r_r3hqFQKZ6McvfnmeACqho

0