Puheenjohtaja
Kauranen Asko

Varsinaiset jäsenet
Hynninen Mirja-Liisa
Lappalainen Maritta
Luukkonen Kimmo
Pyhtilä Juhani
Våg Marja-Leena

Varajäsenet
Piippo Taimi
Hakkarainen Jere
Haapanen Pauliaukusti

Vt. kaupunginjohtaja
Kiviniemi Henrik

Toimitusjohtaja
Risto Alaheikka