Data Center kaivoksessa -hanke

Kaivostoiminta on loppumassa Pyhäjärvellä lähivuosina ja selvityksen alla on useita mahdollisia uusiokäyttömahdollisuuksia kaivoksen tiloihin. Pyhäsalmen kaivoksella olisi tarjota datakeskukselle ainutlaatuiset tilat, myös maan alle aina 1430 metriin syvyyteen saakka. Hankkeessa toteutetaan asiantuntijapalveluna esiselvitys kaivosalueen hyödyntämisestä datakeskuksen sijoituspaikaksi. Selvitystyön pohjalta kaivoksen tiloja ominaisuuksineen voidaan markkinoida datakeskuspaikaksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointia tehdään myös osana selvitystyötä ja jatketaan…

Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö

            Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen toimikentän eri toimialojen tuotannolliselle-, tuotekehitys-ja testaustoiminnalle. Infrastruktuuri pitää sisällään erilaisia tiloja eri syvyyksillä (1400 metriin asti) ja noin sadan kilometrin mittaisen tunneliverkoston. Alueellisesti yhdeksi merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien (esimerkiksi luonnonperäiset kasvit) tuottaminen ja tuotteistaminen uudenlaisilla teknologioilla ja uudenlaisessa…

Bioenergiaterminaali

Hankkeen tavoitteena on selvittää konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Hanke toteutetaan toteutettavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jolla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen. Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään…

Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE –testiympäristön mallintaminen

Uuden AIKO eli Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –hankkeen tavoitteena on Pyhäjärven kaupungin elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien avauksien löytäminen erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöön. Hankeen tarkoituksena on kartoittaa uusia kiertotalouden ratkaisuja ja myös nopeuttaa Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön kehitysprosesseja. Toimet tukevat ja vahvistavat kaivosympäristössä jo aiemmin toteutettuja uusiokäytön hankkeita ja toimenpiteitä. Hankkeella toteutetaan kaksi konkreettista työkalua, kiertotalouden tiekartta…

Kaivos Energiavarastona -hanke

Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia eri toimialojen tuotannolliselle, tuotekehitys ja testaustoiminnalle. Kaivos on ilmoittanut kaivostoiminnan loppuvan vuonna 2019. Alueella on varauduttava rakennemuutokseen ja mahdollistaa kaivoksen tilojen hyödyntäminen kaivostoiminnan lakattua. Mikäli uusiutuvan energian tuotannon (erityisesti aurinko ja tuuli) kapasiteettia lisätään tulevaisuudessa, tulee kustannustehokkaan ja huoltovarman säätösähkön tarve kasvamaan. Pumppuvoima…

Kansainvälistyvä Pyhäjärvi –hanke

Toteutusaika: 13.8.2012 – 30.6.2014 Hallinnoija: Pyhäjärven Kehitys Oy Henkilöt: Projektipäällikkö Anitta Oertel Budjetti: 183.000€ Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus (ESR) 75 % Pyhäjärven kaupunki 22,5 % Yksityisrahoitus 2,5 %   Tavoitteena itsenäisesti toimiva Pyhäjärvi   Kesäkuun lopussa päättynyt Kansainvälistyvä Pyhäjärvi –hanke ylsi tavoitteisiinsa. Pyhäjärven uutta slogania lainaten Pyhäjärvi pystyy nyt ”hiukkasen paremmin” ottamaan vastaan vierailijoita ja matkailijoita…

Pyhä-Hiijenmaa seikkailu- ja pysähdyspaikka -hanke

Toteutusaika: 1.6.2011-30.4.2012 Projektipäällikkö: Piia Hyvönen Pyhäjärven kaupungin elinkeinoelämä ja matkailupalvelut tarvitsevat uusia ja rohkeita tuotteita, joilla on juuret kansanperinteeseen. Pyhäjärvellä ei ole ollut kiinteätä pysähdyspaikkaa, jonka avulla lisättäisiin paikkakunnan, elinkeinoelämän ja matkailun tunnettavuutta Hiisi-tarinaa hyödyntämällä.   Hankkeen tavoitteet   Hankkeen tavoitteena oli PyhäHiijenmaa-kohdealueen suunnittelu palveluineen. Suunnitelmien tuli pohjautua Hiisi-tarinaan ja -teemaan, sen mystisyyteen ja maagisuuteen.…

Pyhäjärven JÄRVITUOTE – kehittämishanke

Toteutusaika: 1.1.2011 – 31.12.2012 Projektipäällikkö: Ari Mikkonen Hankkeella edistettiin elinkeinokalastuksen verkoston toimivuutta tehostamalla, ja uuden mallin rakentamisella, keräilyyn, jatkojalostukseen ja markkinointiin. Hankkeessa oli tuotekehitys- ja markkinointiosio, joilla haettiin uusia menestymisen eväitä. Lisäksi järven matkailukäyttöä tehostettiin uusien ohjelmapalvelujen kehittämisellä. Tavoitteena oli, että järvi- ja kalastusmatkailu tulisivat osaksi Pyhäjärven matkailutarjontaa. Nuorille suunnattiin järviympäristön mahdollisuuksiin liittyvä elinkeino- ja…

PyhäCash-hanke

Toteutusaika: 1.3.2010-28.2.2014   Projektin tavoitteet:   1) PyhäCash toimintamallin kehittäminen kokeneiden yritysjohtajien kokemuksen hyödyntäminen alkavien ja olemassaolevien yritysten kehittämisessä ja auttamisessa kasvu-uralle nuorten aktivoiminen yritystoiminnan pariin 2) Valtateiden risteysalueen investointitoiminnan jatkaminen (liikennevirtaan, teollisuuteen ja palvelutoimintaan liittyvät investoinnit) -suunnittelu -konseptointi -markkinointi -toimijoiden kiinnittäminen alueelle 3) Maanalaisen fysiikan tutkimuskeskuksen koejärjestelyjen palvelu- ja innovaatiotoiminnan edistäminen seed- vaiheen innovaatiotoiminnan…

Elävä Pyhäsalmi

Toteutusaika: 1.1.2010-31.12.2011 Projektipäällikkö: Eeva Vaskilampi Projektia hallinnoi Pyhäjärven Kehitys Oy. Hanke teki yhteistyötä Pyhäjärven Yrittäjät ry:n kanssa. Hanke sai EU:n Leader-rahoitusta, rahoitusta kanavoiva taho oli Keskipiste-Leader.   Hankkeen tavoitteet   käynnistää Pyhäjärven yrittäjien välinen yhteismarkkinointi vahvistaa keskusta-alueen yrittäjien yhteistyötä keskustan vetovoiman kehittäminen eri keinoin eli luoda pikkukaupunkiin elävä ydinkeskustaajama, missä viihtyvät ihmiset vauvasta vaariin luoda…