Pyhäjärven kehitysyhtiö edistää elinkeinoelämää

Tavoitteena edistää kunnan elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaympäristöä

Pyhäjärven Kehitys- osakeyhtiön  päällimmäinen tavoite on ollut jo vuodesta 1996 edistää kunnan elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaympäristöä.

Yhteistyössä Nihak ry:n kanssa ja hyödyntämällä erilaisia julkisia rahoitustuotteita pyritään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä, kehittämään työllisyyttä ja osaamista sekä parantamaan Pyhäjärven kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.

Ota yhteyttä

Painopisteet

Tällä hetkellä Pyhäjärven kehitys Oy– kehitysyhtiön painopisteet ovat niin rakennemuutokseen sopeutumisessa, energia-alojen kehittämisessä ja biopohjaisten arvoaineiden jalostamisessa kuin uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luomisessa ja edelleenkin valtateiden 4- ja 27- risteysalueen markkinoinnissa.

Nelostien Ykköspaikka