ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku jatkettu 31.8.2021 saakka

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä tuelle ovat: teollisuuden alan pk-yritykset…