Lisää Tuulivoimakoulutusta tarjolla!

Pyhäjärven kehitys Oy tekee yhteistyötä tuulivoimaosaamisen kasvattamiseksi Jokilaakson koulutuskuntayhtymän (JEDU) lisäksi myös Kainuun ammattiopiston (KAO) kanssa. KAO:lla on meneillään Tuulivoima- ja aurinkoenergiaosaamista-hanke, jonka avulla kehitetään tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan koulutusta osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi. Yhteistyössä työelämän kanssa luodaan uusia koulutuspolkumalleja ja tutkinnon osia, jotka vastaavat tuulivoima- ja aurinkoenergia-alojen asentajien työn sisältöä ja vaatimuksia.   Alla linkit…