Hankkeen tavoitteena on selvittää konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Hanke toteutetaan toteutettavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jolla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 62.370 €. Pyhäjärven Kehitys Oy on hankkeen hallinnoija.

Hankkeen toteutusaika: 01.08.2018-31.12.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti: 89.119 €
Hankkeen kumppanit: Pyhäjärven kaupunki, Pyhäsalmi Mine Oy ja NIHAK.

Hankkeen A3 tiedotustaulu on saatavilla täällä.

https://callio.info/fi/

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Martti Kettunen
p. +358 40 144 0326
martti.kettunen@pyhajarvi.fi