Ajankohtaista

Ohjelmajohtajatoiminta käynnistyi pyhäjärvellä – korvaavaa toimintaa syntymässä kaivokseen

Ohjelmajohtajatoiminta käynnistettiin elokuun puolivälissä Pyhäjärven kaupungin kolmivuotisessa projektissa, joka tähtää kaivoksen uusiokäyttöön ja korvaavan toiminnan synnyttämiseen. Pyhäjärven Callio-konseptin alla on jo käynnissä useampia maanalaisen infran uusiokäyttöön liittyviä kärkihankkeita, kuten energiavarastona toimiva pumppusäätövoimala ja maan alle ulottuva datakeskus. Näistä hankkeista odotetaan vetureita korvaavalle toiminnalle.

Kärkihankkeiden ohella on syntymässä useita pienempiä uusia hankkeita, joissa tutkitaan ja kokeillaan käytännössä monipuolista uusiokäyttötoimintaa. Tällaisia hankkeita valmistellaan muun muassa äyriäisten ja kalankasvatuksen mahdollisuuksien selvittämiseen sekä geotermisen energian hyödyntämiseen. Kaivoksen uusiokäyttö mahdollistaa monenlaiset toiminnan kokeilut ja visioinnit, jotka parhaimmillaan synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja paikkakunnalle.

Pyhäjärvellä on ainutlaatuinen maanalainen infra ja vahva maanalaisen osaamisen keskittymä. Näille tukijaloille on toteutettu ensimmäisiä esiselvitys- ja kokeiluhankkeita, joista osa päättyy vuodenvaihteessa. Hankkeille tulee miettiä jatkoa niin, että hankkeisiin saadaan myös konkreettista liiketoiminnallista tarttumapintaa, kertoo Pyhäjärven Callion ohjelmajohtaja SakariNokela.

Pyhäsalmen kaivoksen malmivarat ehtyvät ja maanalainen toiminta loppuu vuonna 2019. Kaivostoiminnan loppuminen aiheuttaa Pyhäjärvelle suoraan noin 400 henkilötyövuoden menetyksen. Pyhäsalmen kaivoksen työllistävä aluevaikutus koko Suomessa on yhteensä 1150 henkilötyövuotta. Tätä menetystä paikkaamaan kaupunki haluaa löytää mahdollisimman monipuolista uusiokäyttöä valtavalle maanalaiselle luolastolle ja työpaikkoja osaavalle työvoimalle.

Me keskitymme vahvasti Callio-konseptin luomiin uusiokäytön mahdollisuuksiin. Yhteistyöllä ja päättäväisellä toiminnalla paikkakunnalle mahdollistetaan uusia työpaikkoja ja polkuja uuteen ammattiin siirtymiseen, toteaa Pyhäsalmen kaivoksen johtaja Kimmo Luukkonen.

Kaivosympäristön hyödyntäminen on mahdollisuus, ei pelkästään Pyhäjärvelle vaan myös koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle. Korvaavat toiminnat uusiokäytön parissa ovat herättäneet yrityksissä kiinnostusta ja saaneet valtakunnallisestikin positiivista huomiota. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen toimintaympäristö tarjoaa uusille mikroyrityksille bisnesmahdollisuuksia ja selkeitä kilpailuvaltteja.

Olemme Pyhäjärvellä kehittäneet kosmista säteilyä hyödyntäviä maa- ja kallioperän mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan mm. löytää ja suojella maapallon arvokkaita pohjavesivarantoja. Kehitämme mittausteknologiaa kovaa vauhtia kasvaville kansainvälisille markkinoille mm. vesivoimaviranomaisten ja -toimijoiden käyttöön, sillä kuivuus ja puhtaan veden puute ovat
laajeneva globaali vitsaus. Olemme kaivosympäristön ansiosta saaneet kilpailijoihin nähden selkeää kilpailuetua, kertoo Pyhäjärvelle perustetun startup-yritys Muon Solutions Oy:n toimitusjohtaja Marko Aittola.

Pyhäjärven Callio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö. Se tarjoaa monipuolisia menestymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle. Pyhäjärven Callio sijoittuu 1 445 metriä maan pinnan alapuolelle ulottuvaan Pyhäsalmen kaivokseen sekä sitä ympäröiville maa-alueille. Pyhäjärven Callion tilat ovat syvimpiä tunnettuja paikkoja Euroopassa. Olemme mukana Kalajoen Energiamessuilla 16-17.9.2017. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Pyhäjärven Callio web-sivut: https://callio.info
Kalajoen Energiamessujen web-sivut: http://energiamessut.kpk.fi

Lisätietoja:
ohjelmajohtaja Sakari Nokela 040 180 9511,
projektipäällikkö Henna Longi 040 181 0997,

0