Ajankohtaista

ETSITÄÄN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

 

PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY                 

Pyhäjärven kaupunki on 5500 asukkaan ihanteellinen asuin- ja matkailupaikkakunta Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun ja Jyväskylän puolivälissä. Olemme erittäin yritysystävällinen kaupunki, jonka logistinen sijainti tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kaiken tyyppiselle yritystoiminnalle.

Kaupunkimme tunnetaan myös Pyhäsalmen kaivoksesta, joka on mahdollistanut kaupunkimme kehittämisen ja kehittymisen. Pyhäsalmen kaivos on 1445 metriä syvä ja syvimpiä tunnettuja paikkoja Euroopassa. Kaivoksen maanalaisen toiminnan loppuessa loppuvuonna 2019 avaa se kaupungillemme loistavia mahdollisuuksia, joita on jo aloitettu meneillään olevassa kaivoksen uusiokäyttöön suuntautuvassa Pyhäjärven CALLIO-ohjelmassa. Oletko sinä kenties etsimämme

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Voit jo asua tai haluat muuttaa Pyhäjärvelle, mutta tehtävää voi hoitaa osin myös etänä muuten logistisesti järkevältä paikkakunnalta esim. Haapajärven, Nivalan, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven alueelta.

Tehtävässä edellytetään ratkaisukeskistä otetta ja yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.  Sinulla on jo käytännön kokemusta bioenergia-alan liiketoiminnan kehittämisestä ja alan toimijoista. Työssäsi tarvitset projektihallinnan lisäksi priorisointi- ja päätöksentekokykyä. Arvostamme osaamista bioenergia-alan tulevaisuuden teknologioista, kokemusta puunjalostusalalta tai biotuotteiden logistiikasta ja alan yritysverkostoista.

Projektipäällikön tehtävissä työskentelet toteutettavuusselvitys -hankkeessa, jossa tavoitteena on selvittää sellaiset teknistaloudelliset edellytykset, miten Pyhäsalmen kaivoksen bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäraaka-aineiden kuivaus ja jatkojalostaminen voitaisiin tehdä innovatiivisesti ja kannattavasti erilaisia hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Vastaat selvityshankkeen työpakettien ja tehtävien etenemisestä, sisällön toteuttamisesta aikataulussa sekä tulosten raportoinnista ja viestinnästä hankkeen projektisuunnitelman, budjetin, laatutavoitteiden sekä rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pääosin ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden kautta.

Odotamme, että sinulla on soveltuva kaupallisen tai teknisen alan korkeakoulututkinto. Työskentelytavoiltasi olet oma-aloitteinen, aikaansaava, vastuullinen ja pyrit aina työssäsi hyviin tuloksiin.

Etsimme aktiivista osaajaa joukkoomme ajalle 1.10.2018 – 31.7.2019 (jatkon mahdollisuus). Tehtävää täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kiinnostuitko? Lisätietoja ja yhteydenotot ohjelmajohtaja Sakari Nokela  p. 040-1809511. Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 17.9.2018 klo 16:00 mennessä sähköisesti tai kirjallisesti osoitteeseen Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. Sähköisiin ja kirjallisiin hakemuksiin viite ”Projektipäällikkö”.

Tutustu Pyhäjärven Callion uusiokäytön toimintaamme laajemmin osoitteessa www.callio.info.

Callio Pyhäjärvi Bioenergiaterminaalin Toteutettavuusselvitys -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Pyhäsalmen kaivoksen bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäraaka-aineiden kuivaus ja jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti esim. geotermistä lämpöä ja muita hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Toimenpiteet toteutetaan pääosin ostettavien asiantuntijapalveluiden kautta. Keskeiset toimenpiteet ovat 1) Nykytilan kartoitus 2) Tavoitetilan mallintaminen ja 3) Toimintamallin ja konseptin luominen. Tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jonka mukaan Pyhäsalmen bioterminaali pystyy tuottamaan taloudellisesti kannattavasti korkealaatuisia biotuotteita ja -polttoaineita hyödyntämällä tehokkaasti infraltaan sopivan kaivosalueen uusiokäyttöä sekä yhdistämällä muita hyödynnettävissä olevia hukkalämpövirtojen lähteitä mm. Data Center. Hanke (Hankekoodi: A73952) on saanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus myöntämää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista EU-rahoitusta.

 

0