Ajankohtaista

Martti Kettunen selvittää bioenergiaterminaalin toteutettavuutta

Bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys -hanke on alkanut!

Hankkeen tavoitteena on selvittää konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen.

Hanke toteutetaan toteutettavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jolla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen. Hankkeen toteutusaika päättyy 31.07.2019.

Projektipäällikkö: Martti Kettunen, +358 40 1440326,

Web: https://callio.info/natural-resources-business/bioenergy-terminal/

0