Ajankohtaista

Yrittäjä voi nyt hakea työmarkkinatukea verkossa

Yrittäjät voivat 16.4. lähtien hakea Kelan asiointipalvelussa työmarkkinatukea ajalle 16.3.–30.6.2020. Työttömyysetuuden verkkohakemusta on muokattu niin, että se on asiakkaalle mahdollisimman helppo ja nopea täyttää.

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan erikseen räätälöidyllä verkkohakemuksella. Tuki on tarkoitettu niille yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

Yrittäjä antaa hakemuksessa oma arvionsa yritystoiminnan kuukausittaisista tuloista siltä ajalta, jolta hän hakee tukea. Yritystoiminnan ohella saatavat tulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa eli ne voivat pienentää työmarkkinatuen määrää.

Tuloarviosta voi vähentää menot, jotka johtuvat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi yrityksen käyttöön ostetut työvälineet ja myytäväksi ostetut tuotteet.

Hakuaika ja maksaminen

Kun yrittäjä on ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hän voi hakea työmarkkinatukea takautuvasti 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi ollut vielä silloin voimassa. Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa tukea siitä lähtien, kun yrittäjän tilanne on täyttänyt työmarkkinatuen ehdot. Väliaikaisen työmarkkinatuen ehtoina on, että päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian takia vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. TE-palvelut selvittää ehtojen täyttymisen. Yrittäjä voi saada tukea 30.6.2020 asti.

Lisätietoja asiakkaille Kelan nettisivuilta

Tiedotteen lähde: Kela.fi, https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittaja-voi-nyt-hakea-tyomarkkinatukea-verkossa

0