Ajankohtaista

Business Finlandilta tilapäinen TKI-lainarahoitus vähintään kuusi henkilöä työllistäville yrityksille

Lähde: Business Finland tiedote 10.06.2020

Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. Tilapäistä rahoitusta voi hakea lokakuun 2020 loppuun asti. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimiville osakeyhtiömuotoisille (Oy, Oyj) pk- ja midcap-yrityksille, sekä yhdistyksille ja säätiöille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut. Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

– Business Finlandin tehtävä on rahoittaa yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka auttaa yrityksiä luomaan uutta kilpailuetua. Tilapäisellä lainarahoituksella täydennämme olemassa olevia rahoituspalvelujamme ja tarjoamme rahoitusta kansainvälistä kasvua tavoittelevien yritysten lisäksi myös niille yrityksille, jotka hakevat TKI-toiminnalla parempaa kansallista kilpailuetua. Verrattuna häiriötilanteeseen tarkoitettuun avustusrahoitukseen, tilapäisessä lainarahoituksessa kehittämistavoitteiden oletetaan olevan jo pidemmällä horisontissa, sanoo johtaja Ari Grönroos Business Finlandista.

Kehitystyöllä varmistetaan kilpailukykyä ja säilytetään työpaikkoja

Uutta lainarahoitusta voivat hakea yritykset, säätiöt ja yhdistykset, jotka ovat havainneet liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä, tai jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä.

Rahoitusta voivat hakea myös organisaatiot, joissa poikkeustilanne on tehnyt mahdolliseksi normaaliaikoja laajemman panostamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämisen toteutus vaatii lisäresursointia. Business Finlandin rahoituksella ne voivat suunnata poikkeustilanteen seurauksena vapautuneita resursseja kehittämistyöhön ja nopeuttaa sitä. Siten työntekijät pystytään pitämään töissä myös kriisin aikana.

Rahoitusta uudistamiseen, kehittämiseen ja pilotointiin

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi:

  • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
  • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
  • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
  • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
  • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
  • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Lainaa voi hakea kehitysprojektiin, jonka koko on vähintään 150 000 euroa. Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7-10 vuotta. Lainan suuruus on 100 000 – 500 000 euroa. Hakijan on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille. Rahoituksen saajan on siis oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan tällaisen projektin ja aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.

Lisätietoja

Lisätietoja hakijoille tilapäisestä TKI-lainasta:
Rahoituspalvelu Business Finlandin verkkosivuilla »

Lue tiedote kokonaisuudessaan:
Business Finlandin verkkosivuilla »

0