Ajankohtaista

Asiantuntija-apu koronasta kärsineille yrityksille

Tuen määrä on enintään 2000 eur+ alv, josta yritys maksaa 10 %.n omavastuun.
Hakuaika on 17.1.2021 asti.
Linkki hakulomakkeeseen: https://www.lyyti.fi/questions/b1e8f11ea4

Tietoa

Asiantuntijapalvelut auttavat yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronasta tavalla tai toisella. Koronan aiheuttama häiriötilanne voi olla mahdollisuus uudistua ja kehittää liiketoimintaa eteenpäin. Asiantuntijapalvelut ovat yrityksen käytössä, jos

 • Yritys sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella
 • Yrittäjyys on päätoimista ja yrityksellä on y-tunnus
 • Yritys on kärsinyt koronasta

Yrityksen tarvitsee täyttää vain tämä lomake ollakseen mukana asiantuntijapalveluiden haussa, ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestävät asiantuntijan yrityksen avuksi asiantuntijapoolistaan. Kehitystoimenpide voi liittyä johonkin alla mainituista osa-alueista:

 • Työn uudelleenorganisointi tai uudet työnteon tavat
 • Osaamisen tai ammattitaidon kehittäminen
 • Henkilöstön hyvinvointi (esim. työssäjaksaminen tai työssä pysyminen, työilmapiiri, yhteistyö ja vuorovaikutus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet tai joustavat työnteontavat)
 • Viestinnän ja viestintäkäytäntöjen kehittäminen

Esimerkkejä, mihin voit saada apua:

 • Yrityksen palvelut ovat siirtyneet verkkoon, mutta vielä on paljon manuaalista työtä, jota ei ole sähköistetty esim. nettisivuille
 • Yrityksen digimarkkinointi takkuilee ja sen kehittämiseen tarvitaan apua
 • Poikkeustilanne on tuonut esiin henkilöstöjohtamisen haasteita, joihin tarvitaan uusia keinoja ja tukea
 • Etätyöt ovat vaikuttaneet työilmapiiriin ja tarvitaan tukea, miten voidaan edesauttaa työhyvinvointia poikkeustilanteessa
 • Vanhat tavat tehdä myyntiä eivät päde ja yritys tarvitsee sparrausta myyntitaitoihin ja nykyaikaisten myyntityökalujen haltuunottoon
0