Ajankohtaista

Uusi rahoitushaku luovien alojen ja tapahtuma-alan tueksi

Business Finland on ilmoittanut avaavansa rahoitushaun luovien alojen toimijoille, jotka haluavat uudistaa ja kasvattaa kehittämishankkeiden avulla tapahtuma- ja audiovisuaalista-alaa. Hankkeiden avulla halutaan tuottaa uusia ratkaisuja Suomen tasolla, mutta etusijoilla ovat kuitenkin toimijat, joiden tarkoituksena on menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Rahoitushakemuksen on oltava jätettynä Business Finlandille viimeistään 31.10.2021.

Mihin tarkoitukseen?

Rahoituksella halutaan edistää luovien alojen ja tapahtuma-alan elpymistä sekä tukea kyseisten toimialojen uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä. Keskeisimmät kriteerit rahoituksen saamiselle ovat hankkeiden innovatiivisuus, uudistuminen ja toimitapojen kehitys.

Business Finland arvioi hakemuksissa hankkeiden toteutussuunnitelmaa ja hakijoiden omaa osaamista sekä kyvykkyyttä toteuttaa kehittämishanke. Mahdolliset ekosysteemivaikutukset, jotka edistävät luovan talouden ja tapahtuma-alan toimijoiden kasvua sekä kansainvälistymistä otetaan myös huomioon arvioinnissa.

AV-alan kehittämishankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

  • Uudet ansaintamallit ja arvoketjut
  • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
  • Kilpailuetua tuottavat kestävän kehityksen mukaiset tuotantomallit
  • Toimialarajat ylittävät yhteistyömallit
  • Esimerkkejä tapahtuma-alaan liittyvien kehittämisideoiden aiheista:

Uudet ansaintamallit ja arvoketjut:

  • Digitalisaation ja datan luomat mahdollisuudet
  • Fanittamisen ja yhteisöllisyyden uudet muodot
  • Skaalautuvat tapahtumatuotteet ja -konseptit

Hankkeiden kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, josta 50 prosenttia on Business Finlandin myöntämää avustusta. Rahoitus kerryttää yrityksen de minimis -kertymää ja myönnetystä rahoituksesta ennakkona voidaan maksaa enintään 70 prosenttia. Rahoittettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistää joulukuussa 2025.

Kenelle?

Rahoitusta myönnetään vain taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille, mutta ei luonnollisille henkilöille. Toiminimet eivät täten voi saada rahoitusta. Business Finland edellyttää, että rahoituksen saajalla on oltava hyvät valmiudet oman liiketoimintansa kasvuun ja kehitykseen.

Muita vaadittavia ehtoja ovat uskottavat henkilö- ja taloudelliset resurssit kehittämishankkeen läpiviemiseksi sekä, miten hankkeen tuloksia hyödynnetään liiketoiminnassa.

Pyhäjärven kehitys Oy:ssä auttamme mielellämme sinua hakemustyössä!

Hakuaika 16.9-31.10.2021

0