Archive for tammikuu, 2023

Business Finland uudistaa rahoituspalveluitaan 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 MUUTTUVAT

ikä muuttuu Co-Creation-rahoituksessa 1.1.2023:

  • Vaatimustasoa nostetaan siten, että projektin tulee tähdätä suuren potentiaalin omaavan yhteishankkeen kokoamiseen ja kansainvälisen yhteistyön sekä verkoston luomiseen.

Mikä muuttuu Co-Innovation-rahoituksessa 1.1.2023:

  • Yhteishankekokonaisuuden vientipotentiaali suhteessa tarvittavaan Business Finlandin rahoitukseen arvioidaan vain yritysten t&k-projekteista, eikä siinä enää huomioida tutkimusrahoitusta. Tutkimuksen osuus voi olla aiempaa suurempi tulevaisuuteen tähtäävissä suuren riskin Co-Innovation-yhteishankkeissa.
  • Yhteishankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan aiempaa enemmän konsortion yhteistyösuunnitelma sekä tulosten levittämissuunnitelma konsortion ulkopuolelle.
  • Kansainvälisen yhteistyön määrä ja laatu vaikuttavat tutkimusprojektin rahoitustasoon. Tiivistä kansainvälistä yhteistyötä tekevän tutkimusprojektin uusi rahoitustaso on 80 ...
Lue lisää →
0