Callio Kiertotalouden tiekartan ja FutureMINE –testiympäristön mallintaminen

Uuden AIKO eli Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –hankkeen tavoitteena on Pyhäjärven kaupungin elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien avauksien löytäminen erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöön. Hankeen tarkoituksena on kartoittaa uusia kiertotalouden ratkaisuja ja myös nopeuttaa Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön kehitysprosesseja. Toimet tukevat ja vahvistavat kaivosympäristössä jo aiemmin toteutettuja uusiokäytön hankkeita ja toimenpiteitä.

Hankkeella toteutetaan kaksi konkreettista työkalua, kiertotalouden tiekartta sekä FutureMINE –testiympäristön malli. Tiekarttojen kehittämisen suurin etu on havainnollistaa olemassa olevat mahdollisuudet, tarpeet ja vaatimukset. Uuden tiedon valossa voidaan uusien avauksien liikkeelle lähtöä nopeuttaa. Hankkeen tavoitteena on siten myös parantaa alueen työllisyyttä ja monipuolistaa elinkeinorakennetta.

Hankkeeseen on myönnetty AIKO määrärahaa (61,9 %) hankkeen kustannusarvion ollessa 56 500 €. Tästä Pyhäjärven kaupungin osuus on 9000 €. Kyseessä on yksivuotinen hanke, joka toteutetaan vuoden 2018 aikana. Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy.

HANKE ON PÄÄTTYNYT. Hankkeen kesto: 1.1. – 31.12.2018

LUE LOPPUTIEDOTE:
https://www.epressi.com/tiedotteet/teknologia/callio-tiedote-futuremine-tiekartta-synnyttaa-monipuolisia-ja-mukautuvia-testausymparistoja-pyhasalmen-kaivokseen.html