Data Center kaivoksessa -hanke

Kaivostoiminta on loppumassa Pyhäjärvellä lähivuosina ja selvityksen alla on useita mahdollisia uusiokäyttömahdollisuuksia kaivoksen tiloihin. Pyhäsalmen kaivoksella olisi tarjota datakeskukselle ainutlaatuiset tilat, myös maan alle aina 1430 metriin syvyyteen saakka.

Hankkeessa toteutetaan asiantuntijapalveluna esiselvitys kaivosalueen hyödyntämisestä datakeskuksen sijoituspaikaksi. Selvitystyön pohjalta kaivoksen tiloja ominaisuuksineen voidaan markkinoida datakeskuspaikaksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointia tehdään myös osana selvitystyötä ja jatketaan tuotettavan aineiston pohjalta. Esiselvitysaineisto kootaan englannin kielellä.

Hankkeelle on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton maakunnan kehittämisrahaa ja hankkeen toteuttamisaika on 1.4-31.8.2016. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 29 800 euroa.

council-of-oulu-regionLisätiedot:
Projektipäällikkö Henna Hintsala, Pyhäjärven kehitys Oy
p. 040 1810 997