Elävä Pyhäsalmi

Toteutusaika: 1.1.2010-31.12.2011
Projektipäällikkö: Eeva Vaskilampi

Projektia hallinnoi Pyhäjärven Kehitys Oy. Hanke teki yhteistyötä Pyhäjärven Yrittäjät ry:n kanssa. Hanke sai EU:n Leader-rahoitusta, rahoitusta kanavoiva taho oli Keskipiste-Leader.

Hankkeen tavoitteet

  • käynnistää Pyhäjärven yrittäjien välinen yhteismarkkinointi
  • vahvistaa keskusta-alueen yrittäjien yhteistyötä
  • keskustan vetovoiman kehittäminen eri keinoin eli luoda pikkukaupunkiin elävä ydinkeskustaajama, missä viihtyvät ihmiset vauvasta vaariin
  • luoda uusia tapahtumia ja kehittää jo olemassa olevia tapahtumia yhdessä tapahtumanjärjestäjien kanssa keskusta-alueen vetovoiman lisäämiseksi
  • lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä

Hankkeen nettisivut:

http://www.elavapyhasalmi.fi