Kaivos Energiavarastona -hanke

Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia eri toimialojen tuotannolliselle, tuotekehitys ja testaustoiminnalle. Kaivos on ilmoittanut kaivostoiminnan loppuvan vuonna 2019. Alueella on varauduttava rakennemuutokseen ja mahdollistaa kaivoksen tilojen hyödyntäminen kaivostoiminnan lakattua.

Mikäli uusiutuvan energian tuotannon (erityisesti aurinko ja tuuli) kapasiteettia lisätään tulevaisuudessa, tulee kustannustehokkaan ja huoltovarman säätösähkön tarve kasvamaan.  Pumppuvoima on ainoa tunnettu kaupallisesti merkittävä sähkön varastointitekniikka. Pumppuvoimalaitos soveltuu teknisesti Pyhäsalmen kaivokseen ja 1400 metrin syvyyttä ja olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan tehokkaasti käyttää hyödyksi.

Hankkeessa selvitetään Suomen sähköntuotantojärjestelmään optimoidun tulevaisuuden laitoskonseptin toimintamalli, yksikkökoko ja toteuttamiskustannukset. Hankkeen avulla saadaan riittävä tieto pumppuvoimalaitoksen investoinnin kannattavuudesta hankkeen jatkamiseksi kaupallisesti tulevaisuudessa. Hankkeeseen on myönnetty yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta (70 %) ja hankeaika on 1.1.2016-31.12.2017. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa ulkopuolista asiantuntemusta mm. liittyen laitoksen rakentamisen tekniikkaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 898 880 euroa.

Hankkeen toteuttaja:
1.1.2016-31.12.2017, Pyhäjärven Kehitys Oy

ely-logo

web-sivut: https://callio.info