Pyhäjärven kaupungin tavoitteena on olla yhteistyöhön sitoutunut, innovatiivinen, kansainvälisesti suuntautunut ja itsenäinen järvikaupunki. Pyhäjärven Kehityksen hankkeet edistävät kaupunkistrategiassa määriteltyjä asioita, ja tavoitteena onkin osallistua sellaisiin hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin kehittämistä eri tavoin. Projektit tarjoavat lisäresursseja monenlaisiin kehittämistehtäviin.

Käynnissä olevat projektit

Ei meneillään olevia omia projekteja.

NiHakin kehitysyhtiön hankkeet, joiden kohdealueeseen kuuluu Pyhäjärvi tästä

KuMa-hanke