Pyhä-Hiijenmaa seikkailu- ja pysähdyspaikka -hanke

Toteutusaika: 1.6.2011-30.4.2012
Projektipäällikkö: Piia Hyvönen

Pyhäjärven kaupungin elinkeinoelämä ja matkailupalvelut tarvitsevat uusia ja rohkeita tuotteita, joilla on juuret kansanperinteeseen. Pyhäjärvellä ei ole ollut kiinteätä pysähdyspaikkaa, jonka avulla lisättäisiin paikkakunnan, elinkeinoelämän ja matkailun tunnettavuutta Hiisi-tarinaa hyödyntämällä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli PyhäHiijenmaa-kohdealueen suunnittelu palveluineen.
Suunnitelmien tuli pohjautua Hiisi-tarinaan ja -teemaan, sen mystisyyteen ja maagisuuteen.
Suunnitelmien tuli ottaa huomioon ympärivuotinen toiminta ja muunneltavuus esim. sesonkien mukaan. Kohdealueeksi oli esitetty risteys- ja kaivosaluetta, Emolahden aluetta tai jotain muuta.
Suunnitelmissa toivottiin otettavan huomioon toiminta, tekeminen, aktiviteetit, sekä ilon, mielihyvän ja onnistumisen tuottaminen, kuin myös markkinoinnin ja myynnin kannalta merkittävät painopistealueet. Mukaan haluttiin myös matkailijoiden ”herättäjä”, torni, suuri hahmo tms. näkyvä maamerkki.
Suunnitelmissa tuli myös huomioida Pyhäjärven tarjoamat mahdollisuudet, mahdollisuudet vaiheittaiseen toteutukseen sekä kehittämis- ja laajentamismahdollisuus. Suunnittelijoille annettiin myös mahdollisuus omaan nimiehdotukseen.