Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö

Pyhäsalmen kaivoksen tarjoama infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen toimikentän eri toimialojen tuotannolliselle-, tuotekehitys-ja testaustoiminnalle. Infrastruktuuri pitää sisällään erilaisia tiloja eri syvyyksillä (1400 metriin asti) ja noin sadan kilometrin mittaisen tunneliverkoston. Alueellisesti yhdeksi merkittäväksi ja kansainvälistyväksi kasvupotentiaaliksi on tunnistettu erikoiskasvien (esimerkiksi luonnonperäiset kasvit) tuottaminen ja tuotteistaminen uudenlaisilla teknologioilla ja uudenlaisessa tuotantoympäristössä. Erikoiskasveja jatkojalostavien, eri teollisuuden alojen vaikeutena on ollut kasviperäisten raaka-aineiden saanti ympärivuotisesti ja myös raaka-aineiden suuret laatuvaihtelut sääolosuhteiden takia.

Hankkeessa uutena innovaationa yhdistetään kaivostilat ja kasvintuotanto siihen liittyvine teknologioineen. Kasvituotanto kaivostiloissa toteutetaan hydroponisella tuotantoteknologialla yhdistettynä automatisoituun valaistukseen ja olosuhteiden hallintaan. Hankkeessa perustetaan tuotantoympäristö (sis. tuotantotila, laitteet, tuotantoteknologia), jossa voidaan testata kasvien tuotantomahdollisuuksia, optimoida niiden tuotantokonseptit sekä kehittää tuotteistamisprosessia.

Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Euroopan Unionin Aluekehitysrahastosta (70 %) hankeajalle 2.1.2017-30.6.2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 483 540 euroa. Hankkeen hallinnoija on Pyhäjärven Kehitys Oy.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Pyhäjärven Kehitys Oy ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus. Hanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu myös Luonnonvarakeskuksen Kasvintuotantoa kaivoksessa -hanke, joka on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovatiiviset kokeilut (AIKO) rahoitusta.

https://callio.info/fi/