Pyhäjärven kehitys edistää elinkeinoelämää  

Pyhäjärven kehitys Oy:n päällimmäinen tavoite on ollut jo vuodesta 1996 edistää kunnan elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaympäristöä. Yhteistyössä Nihak ry:n kanssa ja hyödyntämällä erilaisia julkisia rahoitustuotteita pyritään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä, kehittämään työllisyyttä ja osaamista sekä parantamaan Pyhäjärven kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.

Tällä hetkellä Pyhäjärven kehitys Oy:n painopisteet ovat niin rakennemuutokseen sopeutumisessa, energia-alojen kehittämisessä ja biopohjaisten arvoaineiden jalostamisessa kuin uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luomisessa ja edelleenkin valtateiden 4- ja 27- risteysalueen markkinoinnissa.